Privacy Policy.

KKM Oy Tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

KKM Power Oy (y-tunnus 2818021-8)
Meritullinkatu 11 C
00170 Helsinki
etunimi.sukunimi@kkmpower.com

 

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annukka Aaltonen
Meritullinkatu 11 C
00170 Helsinki
aa@kkmpower.com

 

3) Rekisterin nimi

KKM Power Oy:n asiakasrekisteri

 

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KKM Power Oy:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja KKM Power Oy:n asiakkaiden,
yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden
yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseksi.

 

5) Rekisterin tietosisältö

KKM Power Oy:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
– yrityksen tai organisaation nimi
– yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
– henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– yrityksen postiosoite, postitoimipaikka, toimitus ja laskutusosoite
– KKM Power Oy:n antama asiakasnumero
– muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen

 

6) Evästeet

KKM Power Oy ei käytä verkkosivuillaan evästeitä.

 

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tunniste- ja perustiedot saadaan KKM Power Oy:n omasta
toiminnasta sekä asiakkailta itseltään tai muista julkisista tietolähteistä.

 

8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille, pois lukien
kirjanpitotoimisto.

 

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10) Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteiden säilymisen ajan. Tilaus-,
laskutus- ja maksutietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti. Tuotteiden
takuuvelvoitteen hoitamiseksi asiakasrekisterin tiedot säilytetään vähintään
takuuajan. Tiedot ja mahdolliset paperikopiot tuhotaan asianmukaisesti säilytysajan
umpeuduttua.

 

11) Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Mahdolliset
paperitulosteet säilytetään lukitussa paikassa, mihin vain sallitulla henkilöllä on
pääsy. Käyttöoikeus ATK-tietokantaan on ainoastaan järjestelmän käyttäjillä, joiden
pääsy tiedostoihin on suojattu asianmukaisin toimenpitein. Tietojen turvaaminen ja
virheettömyys on varmistettu asianmukaisten varmuuskopioiden ja
tietoturvakäytäntöjen avulla.

 

12) Henkilötietojen korjaaminen

KKM Power Oy päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan tai
yhteystyökumppanin antamilla tiedoilla. KKM Power Oy:n asiakkaalla ja
yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö
suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa
turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.

Tarkastuspyyntö KKM Power Oy:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai
allekirjoitetulla kirjeellä.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä KKM Power Oy:n verkkosivuilla
http://kkmpower.com

We have updated our Privacy Policy in compliance with the European Union General Data Protection Regulation
On 25 May 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) came into force. The purpose of this regulation is to strengthen consumer rights with respect to personal data and to minimise the collection of data. We at KKM Group are fully committed to the data protection principles of GDPR. To align with GDPR, we have recently updated our Privacy Policy with more detailed information to help provide our customers with more clarity and transparency. All of the changes to our Privacy Policy have gone into effect as of May 25th.
Okay Read more