Reaktorit

Hajautettu kompensointi
Keskitetty kompensointi