Ratkaisut

Ratkaisut

Sähkönjakeluverkko on muuttunut 2000 luvun aikana. Hajautetun tuotannon yleistyessä sähkönjakelu on muuttunut kaksisuuntaiseksi energian siirroksi. Lisääntynyt uusiutuvan energian tuotanto kodeissa ja teollisuudessa aiheuttaa teho- ja jänniteheilahteluja verkossa. Tämä on luonut sähköverkkoyhtiöille tarpeen tarkastaa verkon rakennetta ja kestoisuutta.

Sähköverkko on altis luonnon voimille. Varmistaakseen sähkön jakelun onnistumisen kaikissa sääolosuhteissa on perinteistä ilmaverkkoa vaihdettu maakaapeloinniksi. Tämä muutos on erityisesti kohdistunut hajautetulle verkkoalueelle, joka on keskustojen ja taajamien ulkopuolella.

Maakaapelin ominaisuudet verrattuna ilmajohtoihin on erilaiset. Suurin ero on kapasitanssin ja induktanssin arvoissa kaapeleissa. Esimerkkinä yleisesti käytetty maakaapeli AHXAMK-W 3×185 20kVoltin jakeluverkossa aiheuttaa 33 kVar/km loistehoa ja maasulkuvirtaa noin 2.8A/km. Tätä voidaan verrata ilmajohtoverkossa yleisesti käytettyihin arvoihin. 20kVoltin ilmajohtoverkko aiheuttaa noin 1kVar/km loistehoa pienellä kuormitusvirralla. Kuormitusvirran kasvaessa kapasitiivinen loisteho pienenee ja siirtyy induktiiviselle puolelle. Maasulkuvirta on ilmajohtoverkoissa noin 0.067A/km.

Maakaapelointi aiheuttaa muutoksia kompensointitarpeeseen. Maasulkuvirran ja loistehon kasvaessa keskitetyn kompensoinnin kuristimet voivat jäädä pieneksi. Tällöin on mahdollisuudet lisätä hajautettua kompensointia keskitetyn kompensoinnin lisäksi.

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia kompensointilaitteita sekä keskitettyyn että hajautettuun kompensointiin. Valmistamme myös asiakkaan toiveesta yksilöllisiä kompensointilaitteita. Meiltä saat myös tukea kompensointiin liittyvissä kysymyksissä.

Hajautettu kompensointi

SHR8 – hajautettu reaktoritilanteet: 

CNT– hajautettu reaktoritilanteet:

Keskitetty kompensointi

SSHR – keskitetty reaktori

Tutustu referensseihimme